Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Badania z ministerialnym wsparciem

Mężczyzna siedzi na schodach, zdjęcie zrobione jest u szczytu schodów. W tle widać wejście do budynku, po prawej i po lewej są drewniane poręcze.
Projekt w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył dr Kamil Adamczak z Instytutu Archeologii WNH UMK fot. fot. Andrzej Romański

Projekt dr. Kamila Adamczaka z Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymał dofinansowanie w konkursie "Ochrona zabytków archeologicznych". Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania "Osady i cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w Markowicach na Kujawach" przeznaczyło ponad 100 tys. zł.

Założeniem programu "Ochrona zabytków archeologicznych" jest dbałość o archeologiczne dziedzictwo Polski. W jego ramach z budżetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego finansowane są m.in. prace dotyczące rozpoznania i dokumentacji zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowania i publikacje wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Zwycięski projekt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczy badań osady i cmentarzyska w Markowicach, które były użytkowane przez społeczności wczesnorolnicze w drugiej połowie 4 tys. p.n.e. Zespół dr. Kamila Adamczaka prowadził na tym terenie badania, których rezultaty zostały opisane i opublikowane w lutym 2023 r. w czasopiśmie "Antiquity". Odkryto tam m.in. grób mężczyzny złożonego na saniach pogrzebowych, do których zaprzęgnięto parę bydła. Jest to jeden z najstarszych dowodów na użytkowanie siły pociągowej zwierząt w Europie.

Markowice (Kujawy). Rekonstrukcja pochówku młodego mężczyzny złożonego na pojeździe (saniach) ciągniętym przez parę bydląt z 2 poł. 4 tys. p.n.e. Jeden z najstarszych na świecie dowodów na użytkowanie pociągowe zwierząt w Europie.
Rys. M. Kuźma

Efektem projektu "Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Markowicach na Kujawach" będzie opracowanie i publikacja materiałów zabytkowych ze stanowiska w Markowicach oraz ich promocja w regionie, m.in. poprzez przygotowanie mobilnej wystawy archeologicznej we współpracy z Muzeum w Inowrocławiu.

Lista zwycięskich projektów

Dr Kamil Adamczak jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prahistorii w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu w Europie Środkowej. W 2017 roku kierował grantem NCN Miniatura. Od 2023 roku jest liderem grupy naukowej IDUB UMK "Centrum Archeologii Stosowanej". Dr Kamil Adamczak jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów, opublikowanych m.in. w "Nature Human Behaviour", "Antiquity", "Archaeometry", "PNAS", "Royal Society Open Science".

pozostałe wiadomości