Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Oferty praktyk

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia stacjonarne I i II stopnia

Historia, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu historia, studia stacjonarne I i II stopnia

Historia, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, studia stacjonarne I i II stopnia

Historia, specjalność historyczna komparatystyka i tranzytologia (Polska-Rosja), studia stacjonarne I i II stopnia

Studia skandynawsko-bałtyckie, studia stacjonarne I stopnia

Wojskoznawstwo, studia stacjonarne I i II stopnia