Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Oferty pracy z projektu

Stypendysta-doktorant/stypendystka-doktorantka – konkurs w projekcie SONATA NCN „Oddziaływanie niezależnych archiwów społecznych”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko stypendysta – student w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stypendysta – Student w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stypendysta – Student w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stypendysta – Student w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu