Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Habilitacje – 2020

dr Michał Białkowski

prof. dr hab. Mirosław Krajewski

dr Inga Głuszek

dr Patryk Tomaszewski