Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Poczwórny sukces naukowców z naszego Wydziału

Pięć rąk różnych ludzi, dłonie łączą się ze sobą w geście współpracy tworząc most między nimi

Czterem projektom naukowców z naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK przyznano finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2023-2028!

Lista projektów i ich kierowników:

  • dr hab. Wioletta Zielecka-Mikołajczyk, Edycja ksiąg grodzkich oszmiańskich z lat 1661-1780,   1 124 014,80 zł
  • dr hab. prof. UMK Adam Kucharski, Edycja i analiza korespondencji oraz rejestrów wydatków z podróży edukacyjnych Rzewuskich z linii na Podhorcach i Rozdole w XVIII w., 857 750,40 zł
  • prof. dr. hab. Bogusław Dybaś, „Siła i żelazo kruszy”. Realizacja drugiego rozbioru Rzeczypospolitej i powstanie kościuszkowskie w korespondencji rosyjskiego generała i ambasadora Ottona Heinricha Igelströma (1793-1794), 501 243,60 zł
  • prof. dr hab. Tomasz Kempa, Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae – przygotowanie edycji unikalnych źródeł do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego - kontynuacja projektu, 309 795,85 zł

łącznie: 2 792 804,65 zł

pozostałe wiadomości