Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Powołanie „Zespołu do badań traseologicznych i studiów nad rezyduami”

Naukowcy (kobieta i mężczyzna) trzymają w rękach pudełka z haczykami. Po prawej i lewej stronie stołu stoją mikroskopy. z tyłu za nimi znajdują się meble z dużą ilością szuflad

Decyzją Dziekana na Wydziale Nauk Historycznych UMK powołano Zespół do badań traseologicznych i studiów nad rezyduami. Jest to obecnie jedyny w tej części Europy interdyscyplinarny zespół badawczy podejmujący zagadnienia technologii oraz funkcji artefaktów prehistorycznych i historycznych wykonanych z kamienia i surowców organicznych (kostnych oraz drewna). W zakres prac prowadzonych przez członków zespołu wchodzą analizy fizykochemiczne pozostałości (rezyduów) organicznych i nieorganicznych, identyfikowanych na artefaktach oraz badania wpływu procesów podepozycyjnych na przedmioty zdeponowane w różnych środowiskach. Prace Zespołu są realizowane w ramach szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej z badaczami z takich krajów jak Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Litwa, Łotwa i Estonia.

W skład „trzonu badawczego” Zespołu wchodzą następujące osoby zatrudnione na UMK:

  • dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK (WNH UMK)
  • dr Justyna Orłowska (WNH UMK)
  • dr Mariusz Bosiak (WCh UMK)

Obecnie członkowie zespołu przebywają w Rydze (Łotwa) prowadząc badania traseologiczne unikatowych haczyków kościanych z Jeziora Lubana.

pozostałe wiadomości