Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Habilitacje – 2019

dr Monika Tomkiewicz

dr Jerzy Litwin

dr Zbigniew Girzyński

dr Krzysztof Kwiatkowski

dr Roman Majka

dr Magdalena Wójcik

dr Katarzyna Wodniak

dr Andrzej Konstanty Wesołowski