ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Die weltlichen Hofbeamten der Hochmeister in Marienburg vom 14. bis zur ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts : Kämmerer und Unterkämmerer.

Tytuł całości: Deutschordensgeschichte aus internationaler Perspektive, Festschrift für Udo Arnold zum 80. Geburtstag / Hrsg. Roman Czaja, Hubert Houben.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2021

Opis fizyczny: S. 137-150

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 85)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Die Steinbrückenbauer des lateinischen Europas (11.-14. Jahrhundert) im Spiegel der Schriftquellen.

Tytuł równoległy: Budowniczowie kamiennych mostów w łacińskiej Europie (XI-XIV wiek) w świetle źródeł pisanych.
Tytuł równoległy: Builders of stone bridges in Latin Europe (11th-14th centuries) in the light of written sources.

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2021

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 13-34, streszcz. pol., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/BPMH

Punktacja MNiSW: 40.000


3/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Die Benennung und Bestimmung der Räume im südlichen Repräsentativteil des Geschosses des zweiten "Hochmeisterpalastes" auf der Marienburg im Mittelalter im lichte der Schriftquellen.

Tytuł równoległy: Nomenclature and intended use of the rooms of the southern (representative) part of the upper floor of the "palace" of Grand Masters in the Marienburg Castle in the Middle Ages on the basis of written sources.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 26

Opis fizyczny: S. 315-340, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 40.000


4/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Dossier niedoszłego polsko-krzyżackiego zjazdu sądowego w Nieszawie w 1450 roku.

Tytuł równoległy: The dossier of the would-be Polish-Teutonic Order court convention in Nieszawa in 1450.

Tytuł całości: Homini, qui in honore fuit, księga pamiątkowa poświęcona śp. profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu / red. nauk. Alicja Dobrosielska, Aleksander Pluskowski, Seweryn Szczepański.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe Pruthenia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2020

Opis fizyczny: S. 263-276, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Zamki krzyżackie w świetle średniowiecznych źródeł pisanych.

Tytuł równoległy: Teutonic castles in the light of mediaeval written sources.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 1 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 1 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 132-151, il.; streszcz. ang. s. 167-168

Punktacja MNiSW: 20.000


6/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Zur Topographie und Raumordnung der Ordensburg Königsberg als Sitz der Komture, Obersten Marschälle und Hochmeister im Licht der mittelalterlichen Schriftquellen.

Tytuł całości: Der Deutsche Orden auf dem Konstanzer Konzil, pläne, strategien, erwartungen / hrsg. von Helmut Flachenecker unter Mitarbeit von Tobias Baus und Katharina Kemmer.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2020

Opis fizyczny: S. 127-155, il.

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 84)
Seria: (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Deutscher Orden an der Universität Würzburg ;Bd. 3)

Punktacja MNiSW: 5.000


7/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Znaczenie komturstwa grudziądzkiego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.

Tytuł całości: Graudentum, studia z dziejów Grudziądza i okolic. T. 1: Średniowiecze / pod red. Wiesława Sieradzana.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2020

Opis fizyczny: S. 175-186

Punktacja MNiSW: 20.000


8/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Der Bau, Wiederaufbau und Ausbau der Nogatbrücke gegenüber der Marienburg vom 14. bis zu den Anfängen des 15. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Studies on the military orders, Prussia, and urban history, essays in honour of Roman Czaja on the occasion of his sixtieth birthday = Beiträge zur Ritterordens-, Preussen- und Städteforschung : Festschrift für Roman Czaja zum 60. Geburtstag / ed. by Jürgen Sarnowsky [et al.].

Adres wydawniczy: Debrecen, University of Debrecen "Hungary in Medieval Europe" Research Group : 2020

Opis fizyczny: S. 261-272

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir, Wiewióra Marcin.

Tytuł oryginału: Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych.

Tytuł równoległy: The foreign travels of builders (architects, masons, stonemasons) and sculptors in Latin Europe from the 10th to the first half of the 14th century : in the light of written sources.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 415 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 385-401.

Punktacja MNiSW: 100.000


10/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir, Wiewióra Marcin.

Tytuł oryginału: Byzantine architects, builders, and stonemasons in Latin Europe in the 10th to 12th centuries.

Czasopismo: Mediaevistik

Rocznik: 2020

Szczegóły: Bd. 33

Opis fizyczny: S. 113-130, il.

Uwagi: 10.3726/med

Punktacja MNiSW: 5.000


11/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Lokalizacja infirmerii w topografii krzyżackich zamków komturskich w Prusach w późnym średniowieczu.

Tytuł równoległy: The location of infirmaries in Teutonic Order castles topography in late Medieval Prussia.

Czasopismo: Studia Historica Gedanensia

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 64-83, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Od hospitale do szpitala / pod red. Rafała Kubickiego.

Punktacja MNiSW: 70.000


12/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Les Sarrasins du Nord : une histoire de la croisade balte par la littérature (XIIe - XVe siècles) / Loïc Chollet. Neuchâtel 2019.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 85 z. 3

Opis fizyczny: S. 161-165

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 35.000


13/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Die Lebensorganisation im Schloss Marienburg in der Ordenszeit.

Tytuł całości: Castrum sanctae Mariae, die Marienburg als Burg, Residenz und Museum / Hg. Arno Mentzel-Reuters, Stefan Samerski.

Adres wydawniczy: Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht : 2019

Opis fizyczny: S. 79-98, il.

Seria: (Vestigia Prussica ;Bd. 1)

Punktacja MNiSW: 75.000


14/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Das Leben auf der Marienburg zur Zeit der Hochmeister (1309-1457) nach schriftlichen mittelalterlichen Quellen.

Tytuł całości: Das Leben im Ordenshaus, Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallinn 2014 / hrsg. von Juhan Kreem.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2019

Opis fizyczny: S. 28-39

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 81)
Seria: (Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ;Bd. 17)

Punktacja MNiSW: 5.000


15/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457).

Tytuł równoległy: The organization of life in the Teutonic castle in Malbork in the times of Grand Masters (1309-1457).

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2019

Opis fizyczny: 568 s., [1] k. tabl. złoż. luzem, il.

Uwagi: Bibliogr. s. 527-558.


16/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: W służbie miastu : Edmund Mikołajczak.

Tytuł całości: Pamięć miasta, honorowi obywatele Inowrocławia / pod red. Tomasza Łaszkiewicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2019

Opis fizyczny: S. 225-242, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Organizacja życia na zamku krzyżackim w późnym średniowieczu na przykładzie stołecznej warowni malborskiej.

Tytuł równoległy: Life at castles of the Teutonic Order in the late Middle Ages based on the case study of the capital stronghold of Malbork.

Tytuł całości: Sapientia aedificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom... = Wisdom has built her house... / red. nauk. Janusz Trupinda.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2019

Opis fizyczny: S. 288-310


18/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: On what were oaths taken in Christian Latin Europe in the High Middle Ages (12th-early 14th centuries)?

Czasopismo: Mediaevistik

Rocznik: 2019

Szczegóły: Bd. 32

Opis fizyczny: S. 143-157

Uwagi: 10.3726/med

Punktacja MNiSW: 5.000


19/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir, Wiewióra Marcin.

Tytuł oryginału: French architects, builders, stone masons and sculptors in Latin Europe in the latter thirteenth century.

Czasopismo: Res Gestae : czasopismo historyczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 8

Opis fizyczny: S. 22-49

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24917/24504475

Punktacja MNiSW: 20.000


20/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Czas powstania krzyżackiego komturstwa w Pokarminie (Brandenburg) a kwestia chronologii wznoszenia tamtejszego zamku.

Tytuł równoległy: The time of the establishment of the commandery in Pokarmin (Brandenburg) and the issue of the chronology of the erection of the local castle.

Czasopismo: Studia z Dziejów Średniowiecza

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 100-113, streszcz. ang.

Uwagi: 10.26881/sds

Punktacja MNiSW: 20.000


21/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Uwagi w kontekście najnowszych badań nad malborską siedzibą wielkich mistrzów w średniowieczu : na marginesie pracy Christofera Herrmanna.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 84 z. 2

Opis fizyczny: S. 253-274

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 70.000


22/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Nadwiślańskie zamki krzyżackie wobec powodzi w XIV i XV wieku.

Tytuł całości: Historia, klimat, przyroda, perspektywa antropocentryczna / red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 49-60

Seria: (Natura, Homines, Historia : studia z historii środowiskowej ;vol. 1)

Punktacja MNiSW: 20.000


23/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Czy rzeczywiście wbrew "tradycji"? O współczesnych badaniach nad zamkami krzyżackimi na tle ustaleń historiografii z XIX i 1. połowy XX wieku.

Tytuł równoległy: Really against "tradition"? On contemporary research on Teutonic Order's castle against the background of findings of historiography from 19th and first half of the 20th century.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 25-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 5.000


24/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir, Wiewióra Marcin.

Tytuł oryginału: Did French architects, builders, stonemasons and sculptors operate in the Hungarian Kingdom in the second half of the 12th century and in the 13th century?

Czasopismo: Mediaevistik

Rocznik: 2018

Szczegóły: Bd. 31

Opis fizyczny: S. 115-132

Uwagi: 10.3726/med

Punktacja MNiSW: 10.000


25/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Die Bauchronologie und das Raumprogramm der Deutschordensburg Barten (Barciany) im Lichte mittelalterlicher Schriftquellen.

Tytuł równoległy: The chronology of construction and floor plan of the Teutonic Order's castle in Barten (Barciany) in the light of medieval written sources.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23

Opis fizyczny: S. 301-338, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


26/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Amtsbücher des Deutschen Ordens um 1450 : Pflegeamt zu Seehesten und Vogtei zu Leipe / hrsg. und bearb. von Cordula A. Franzke und Jürgen Sarnowsky. Göttingen 2015.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23

Opis fizyczny: S. 366-368

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 4.500


27/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Dieners in the service of the Teutonic Order in Prussia in the second half of the 14th century - the first half of the 15th century : the group size, maintenance, accommodation.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 83 z. 1

Opis fizyczny: S. 7-35, streszcz. niem.

Uwagi: Toż w j. pol.: Zapiski Historyczne T. 83 z. 1 2018 S. 7-37.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15762/ZH


28/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Dienerzy w służbie zakonu krzyżackiego w Prusach w drugiej połowie XIV - pierwszej połowie XV wieku : liczebność, utrzymanie, zakwaterowanie.

Tytuł równoległy: Dieners in the service of the Teutonic Order in Prussia in the second half of the 14th century - the first half of the 15th century : the group size, maintenance, accommodation.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 83 z. 1

Opis fizyczny: S. 7-37, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Toż w j. ang.: Zapiski Historyczne T. 83 z. 1 2018 S. 7-35.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


29/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Zamek krzyżacki w Sztumie w średniowieczu w świetle źródeł pisanych.

Tytuł całości: 600 lat Sztumu, studia z dziejów miasta i parafii św. Anny / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Starczewskiego.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2017

Opis fizyczny: S. 29-50

Punktacja MNiSW: 20.000


30/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Układ przestrzenny i topograficzny rezydencji krzyżackich w Elblągu i Malborku w średniowieczu w świetle źródeł pisanych.

Tytuł całości: Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w. / red. nauk. Agnieszka Bocheńska, Przemysław Mrozowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 225-238, streszcz. ang.

Seria: (Colloquia Castrensia ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 20.000


31/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Nowa Nieszawa (Dybów) in the late Middle Ages according to new research : the town on the border of countries, cultures and nations.

Tytuł równoległy: Nowa Nieszawa (Dybów) w późnym średniowieczu : miasto na pograniczu państw, kultur i narodów.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 43

Opis fizyczny: S. 23-45, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/KLIO

Punktacja MNiSW: 13.000


32/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Matrimonium et crux : wzrost i kariera rodu de Brienne w czasie wypraw krzyżowych (do początku XIV wieku) / Karol Polejowski. Gdańsk 2014.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 313-315

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 4.500


33/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Wasik Bogusz.

Tytuł oryginału: Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w. : studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / red. Marek Rubnikowicz. Toruń 2017.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 4

Opis fizyczny: S. 139-150

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 7.500


34/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Pogrzeby, pochówki i sposoby upamiętnienia braci zakonu niemieckiego w średniowiecznych Prusach : kilka uwag w kontekście funkcjonowania kaplicy św. Anny.

Tytuł całości: Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku, dzieje, wystrój, konserwacja / pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2016

Opis fizyczny: S. 27-36, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: O funkcjonowaniu kościoła zamkowego w Malborku na tle świątyń w krzyżackich zamkach konwentualnych : kilka uwag na podstawie analizy źródeł pisanych

Tytuł całości: Rewitalizacja zespołu kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku / pod red. Janusza Hochleitnera.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2016

Opis fizyczny: S. 67-81, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Sposoby zaprzysięgania polsko-krzyżackich traktatów pokojowych w XV w. na tle zachodnioeuropejskich procedur ratyfikacji.

Tytuł całości: Toruń miastem pokoju, II pokój toruński / red. nauk. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2016

Opis fizyczny: S. 119-140

Punktacja MNiSW: 4.000


37/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Wieża Klesza i jej mieszkańcy w średniowieczu.

Tytuł całości: Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku, dzieje i konserwacja / pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2016

Opis fizyczny: S. 9-13, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Krzyżackie zamki w Prusach w średniowieczu w świetle najnowszych badań.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki, dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość / red. Izabela Lewandowska i Grzegorz Białuński.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Pracownia Wydawnictw Naukowych : 2016

Opis fizyczny: S. 77-92

Punktacja MNiSW: 4.000


39/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim / Marian Arszyński. Malbork 2016.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (292)

Opis fizyczny: S. 367-378

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


40/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Znaczenie komturstwa grudziądzkiego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 77-87, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Topografia i układ przestrzenny krzyżackiego zamku komturskiego w Toruniu w świetle średniowiecznych źródeł pisanych.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 81 z. 3

Opis fizyczny: S. 7-35, streszcz. ang., niem.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


42/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej : (od XIII do XV wieku) / Bogusz Wasik. Toruń 2016.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 81 z. 3

Opis fizyczny: S. 186-191

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


43/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Kościół parafialny w Pluskowęsach w ziemi chełmińskiej w świetle średniowiecznych źródeł pisanych.

Tytuł całości: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 127-140

Seria: (Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ;vol. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


44/147


Autorzy: Bonczkowska Żaneta, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczne ławnicze księgi ziemskie z Bartoszyc i Dąbrówna jako źródła do badań regionalnych.

Tytuł całości: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka, studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: S. 115-131, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


45/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam, Szybkowski Sobiesław.

Tytuł oryginału: Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum : spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423 / wyd. Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski ; pod red. Adama Szwedy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 634, [2] s., [13] s. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 589-601.

Punktacja MNiSW: 20.000


46/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Nowa Nieszawa (Dybów) naprzeciw Torunia w latach 1423-1460/62 w świetle średniowiecznych źródeł pisanych.

Tytuł całości: W poszukiwaniu zaginionego miasta, 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Andrzejewskiego i Piotra Wronieckiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Instytut Archeologii : 2015

Opis fizyczny: S. 13-54

Punktacja MNiSW: 4.000


47/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Krzyżacki murowany zamek komturski w Kłajpedzie w świetle średniowiecznych źródeł pisanych.

Tytuł równoległy: The Teutonic commander brick castle in Klaipeda in the light of medieval written sources.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 3-29, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/KLIO

Punktacja MNiSW: 13.000


48/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Das Amt des "Bauleiters" (magister lapidum; magister laterum; steinmeister; czygelmeyster; muwermeister) im Deutschordensstaat im 14. Jh. und in der ersten Hälfte des 15. Jh.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 239-268, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


49/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Zamek w Nowej Nieszawie (Dybowie) w świetle średniowiecznych źródeł pisanych.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 171-184

Punktacja MNiSW: 5.000


50/147


Autorzy: Trupinda Janusz, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Zamek krzyżacki w Elblągu : topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych.

Czasopismo: Studia z Dziejów Średniowiecza

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 197-223, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


51/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Gestures and forms of oath swearing on the consecrated Host in Christian Europe in the Late Middle Ages.

Czasopismo: Studia z Dziejów Średniowiecza

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 81-104

Punktacja MNiSW: 9.000


52/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Czy średniowieczne źródła pisane mają znaczenie w badaniach nad zamkami krzyżackimi w Prusach? : w odpowiedzi Tomaszowi Torbusowi.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 80 z. 1

Opis fizyczny: S. 91-111

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


53/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: O malborskim zamku wysokim w średniowieczu : na marginesie najnowszej książki Kazimierza Pospiesznego.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 80 z. 2

Opis fizyczny: S. 157-178

Uwagi: W związku z książką: Domus Malbork : zamek krzyżacki w typie regularnym / Kazimierz Pospieszny. Toruń 2014.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


54/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Mikołajczak Edmund.

Tytuł oryginału: List rajców Starego Miasta Torunia z 24 maja 1476 roku jako przyczynek do dziejów ratuszowej wieży oraz sądownictwa miejskiego w Inowrocławiu.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 95-108, il.


55/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Ze świata średniowiecznej symboliki : gest i forma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X-XV w.).

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2014

Opis fizyczny: 275, [1] s., il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 251-267

Punktacja MNiSW: 20.000


56/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Relacje Nowego Miasta Torunia z zakonem krzyżackim w średniowieczu.

Tytuł całości: Nowe Miasto Toruń, 750 lat od lokacji / red. nauk.: Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2014

Opis fizyczny: S. 69-84

Seria: (Biblioteka ToMiTo)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]


57/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz, Wasik Bogusz.

Tytuł oryginału: Dzieje zamku w świetle źródeł historycznych.

Tytuł całości: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 49-62, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


58/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Naruszenia reguły zakonnej przez Krzyżaków i ich karanie w Prusach w pierwszej połowie XV w.

Czasopismo: Kwartalnik Prawa Publicznego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 12 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 31-46, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


59/147


Autorzy: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu : zarys problematyki.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 79 z. 1

Opis fizyczny: S. 6-36, streszcz. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


60/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: O zamkach konwentualnych państwa krzyżackiego w Prusach na marginesie najnowszej książki Tomasza Torbusa.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 79 z. 4

Opis fizyczny: S. 173-196

Uwagi: W związku z książką: Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach / Tomasz Torbus. Gdańsk 2014.

Punktacja MNiSW: 9.000


61/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: The living and utilitarian space of the Teutonic castle in Marienburg, Prussia, in the time of Grand Masters (1309-1457).

Tytuł całości: Sacred space in the State of the Teutonic Order in Prussia / ed. by Jarosław Wenta ; in cooperation with Magdalena Kopczyńska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 131-141

Seria: (Sacra Bella Septentrionalia ;t. 2)
Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 5)

Punktacja MNiSW: 5.000


62/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo. Kształtowanie się reprezentacji stanowej.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 473-492

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 1.000


63/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Zamki krzyżackie w średniowiecznych źródłach pisanych.

Tytuł całości: Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 13-31

Seria: (Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


64/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Tannenberg, 15 juillet 1410 / Sylvain Gouguenheim. Paris 2012.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 307-309

Uwagi: OMÓWIENIE


65/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Review of research on the battle of Grunwald (15th July 1410) in historical studies over the past half-century.

Czasopismo: Quaestiones Medii Aevi Novae

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 281-301

Punktacja MNiSW: 10.000


66/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Negocjacje pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy wojny polsko-krzyżackiej (16 VIII - 8 X 1409 roku).

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 79

Opis fizyczny: S. 57-72, streszcz. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


67/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Tannenberg, 15 juillet 1410 / Sylvain Gouguenheim. Paris 2012.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 78 z. 1

Opis fizyczny: S. 170-173

Uwagi: RECENZJE

Punktacja MNiSW: 9.000


68/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Dzieje miasta i okolic w średniowieczu.

Tytuł całości: Historia Nidzicy i okolic / pod red. Waldemara Rezmera.

Adres wydawniczy: Nidzica, Starostwo Powiatowe w Nidzicy : 2012

Opis fizyczny: S. 33-72

Punktacja MNiSW: 4.000


69/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Spionage zur Zeit des polnisch-litauischen Krieges gegen den Deutschen Orden 1409-1411.

Tytuł całości: Tannenberg - Grunwald - Žalgiris 1410, Krieg und Frieden im späten Mittelalter / hrsg. von Werner Paravicini, Rimvydas Petrauskas und Grischa Vercamer.

Adres wydawniczy: Wiesbaden, Harrassowitz Verlag : 2012

Opis fizyczny: S. 193-197

Seria: (Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau ;Bd. 26)


70/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 247 s., il., tab., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 226-239


71/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Krzyżackie zamki komturskie w Prusach : topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 460 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 441-460

Punktacja MNiSW: 20.000


72/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Krzyżacki zamek komturski w Grudziądzu w średniowieczu na podstawie źródeł pisanych : chronologia powstawania i układ przestrzenny.

Tytuł całości: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii : 2012

Opis fizyczny: S. 49-71, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


73/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Miejsce wystawiania instrumentów notarialnych w przestrzeni zamku malborskiego w XIV i w pierwszej połowie XV wieku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 77 z. 2

Opis fizyczny: S. 7-32, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 9.000


74/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Zakład Historii Krajów Niemieckich.

Tytuł całości: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011), dzieje zakładów i główne kierunki badań / red. Jarosław Kłaczkow.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 109-113

Seria: (Homines et Historia ;11)


75/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457).

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2011

Opis fizyczny: 590 s., [1] k. tabl. złoż. luz., il. kolor.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 566-590.

Punktacja MNiSW: 20.000


76/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Uwagi na temat sposobu wznoszenia murowanych zamków krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV - pierwszej połowie XV wieku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2 (272)

Opis fizyczny: S. 201-229, streszcz. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


77/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Zamki krzyżackie : Dzierzgoń-Przezmark-Sztum : szkice z dziejów / Mieczysław Haftka. Gdańsk 2010.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 330

Uwagi: OMÓWIENIE


78/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Społeczny odbiór procesu i upadku zakonu templariuszy we Francji w pierwszej połowie XIV wieku / Magdalena Satora. Malbork 2008.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 335-336

Uwagi: OMÓWIENIE


79/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Dokument potwierdzający prawe pochodzenie mieszczanina chełmińskiego Mikołaja z 17 maja 1441 roku.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 273-276

Punktacja MNiSW: 3.000


80/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof, Szweda Adam, Szybkowski Sobiesław.

Tytuł oryginału: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 846 s., 1 mapa złoż. + 1 CD

Uwagi: Bibliogr. s. 766-813. Indeksy

Punktacja MNiSW: 12.000


81/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie Wielkiego Refektarza w czasach krzyżackich (do 1457 r.)

Tytuł całości: Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku, dzieje, wystrój, konserwacja / red. Janusz Trupinda

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: S. 31-39


82/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Jeńcy strony krzyżackiej po bitwie pod Koronowem

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 75 z. 2

Opis fizyczny: S. 87-102, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 9.000


83/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Mazovie

Tytuł całości: Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge / sous la direction de Nicole Bériou et Philippe Josserand

Adres wydawniczy: Paris, Fayard : 2009

Opis fizyczny: S. 595-596


84/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Ladislas II Jagellon, roi de Pologne (av. 1362-1386-1434)

Tytuł całości: Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge / sous la direction de Nicole Bériou et Philippe Josserand

Adres wydawniczy: Paris, Fayard : 2009

Opis fizyczny: S. 531-532


85/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Espionnage

Tytuł całości: Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge / sous la direction de Nicole Bériou et Philippe Josserand

Adres wydawniczy: Paris, Fayard : 2009

Opis fizyczny: S. 339


86/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Casimir IV Jagellon, roi de Pologne (1427-1447-1492)

Tytuł całości: Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge / sous la direction de Nicole Bériou et Philippe Josserand

Adres wydawniczy: Paris, Fayard : 2009

Opis fizyczny: S. 197


87/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Paul Vladimir, en polonais Paweł Włodkowic

Tytuł całości: Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge / sous la direction de Nicole Bériou et Philippe Josserand

Adres wydawniczy: Paris, Fayard : 2009

Opis fizyczny: S. 694-695


88/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Vytautas, grand-duc de Lituanie (v. 1348-1392-1430)

Tytuł całości: Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge / sous la direction de Nicole Bériou et Philippe Josserand

Adres wydawniczy: Paris, Fayard : 2009

Opis fizyczny: S. 970


89/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Conrad Ier, duc de Mazovie (v. 1187 - v. 1200 - 1247)

Tytuł całości: Prier et combattre, dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge / sous la direction de Nicole Bériou et Philippe Josserand

Adres wydawniczy: Paris, Fayard : 2009

Opis fizyczny: S. 258-259


90/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Dyplomatyczna aktywność rycerza Janusza Stembarskiego z Sokołowa w politycznych stosunkach polsko-krzyżacko-litewskich w pierwszej połowie XV wieku

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 3-20, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


91/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Rozwój badań nad Wielką Wojną polsko-litewsko-krzyżacką (1409-1411) w historiografii ostatniego półwiecza

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 209-223, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


92/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Budowa krzyżackiego zamku komturskiego w Ragnecie w końcu XIV - na początku XV wieku i jego układ przestrzenny.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 57 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 339-368, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


93/147


Autorzy: Biskup Marian, Czaja Roman, Długokęcki Wiesław, Dygo Marian, Jóźwiak Sławomir, Radzimiński Andrzej, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : władza i społeczeństwo / Marian Biskup, Roman Czaja, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Sławomir Jóźwiak, Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki ; red. nauk. M. Biskup, R. Czaja

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2008

Opis fizyczny: 580 s., [20] k., il., mapy

Uwagi: Bibliogr. s. 498-546. Indeksy

Punktacja MNiSW: 12.000


94/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Les chevaliers teutoniques / Sylvain Gouguenheim. Paris 2007

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 73 z. 2/3

Opis fizyczny: S. 223-229

Punktacja MNiSW: 6.000


95/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Porządek liturgiczny na zamku w Malborku w pierwszej połowie XV wieku : źródło do dziejów liturgii w zakonie krzyżackim

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 73 z. 4

Opis fizyczny: S. 123-132

Punktacja MNiSW: 6.000


96/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457).

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2007

Opis fizyczny: 531 s., 1 k. tabl. złoż., il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 511-531

Punktacja MNiSW: 20.000


97/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Przed "wielką wojną" : polsko-krzyżacka rozgrywka w czerwcu - sierpniu 1409 roku.

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 73

Opis fizyczny: S. 139-164, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


98/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Liczebność konwentów zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV wieku

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 72 z. 1

Opis fizyczny: S. 7-22, streszcz. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


99/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz.

Tytuł oryginału: Nazwy pomieszczeń zamku malborskiego w instrumentach notarialnych z końca XIV - pierwszej połowy XV wieku

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 72 z. 4

Opis fizyczny: S. 41-56, streszcz. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


100/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wykaz świadczeń czynszowych z obszaru komturstwa nieszawskiego i domen krzyżackich na Kujawach z 1407 roku

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 81-92, mapa

Punktacja MNiSW: 1.000


101/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Klasztor cysterski w Koronowie w okresie konfliktów polsko-krzyżackich w pierwszej połowie XV wieku

Tytuł całości: Ecclesia, cultura, potestas, studia z dziejów kultury i społeczeństwa / pod red. Pawła Krasa [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana : 2006

Opis fizyczny: S. 157-167

Punktacja MNiSW: 6.000


102/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Informacje o charakterze wywiadowczym w korespondencji urzędników krzyżackich w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411).

Tytuł całości: Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 2-3 IX 2004 / pod red. Janusza Trupindy.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2006

Opis fizyczny: S. 145-156, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


103/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Na tropie średniowiecznych szpiegów : wywiad i kontrwywiad w polsko-litewsko-krzyżackich stosunkach politycznych w XIV i pierwszej połowie XV wieku

Adres wydawniczy: Inowrocław, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 2005

Opis fizyczny: 149, [3] s., faks., fot. kolor.

Uwagi: Bibliogr. s. 145-150


104/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo : kształtowanie się reprezentacji stanowej / wstęp i wybór Sławomir Jóźwiak.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach, wybór tekstów źródłowych / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 75-88

Uwagi: Teksty źródłowe s. 79-88.

Uwagi: a


105/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Działalność szpiegowska mieszczanina toruńskiego Pietrasza Czyresa w Królestwie Polskim w drugiej i trzeciej dekadzie XV wieku

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 7-22, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


106/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: List starosty bydgoskiego Janusza Brzozogłowego do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra z 27 maja 1418 roku : przyczynek do przygranicznych stosunków polsko-krzyżackich w końcu drugiej dekady XV wieku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 70 z. 2-3

Opis fizyczny: S. 125-134

Punktacja MNiSW: 6.000


107/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Provinz und Zentrum : finazielle Unterstützung der Zentralbehörden in Marienburg durch kujavische Besitzungen des Deutschen Ordens bis 1410.

Tytuł całości: Die Ritterorden in der europäischen Wirtschaft des Mittelalters / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 161-167

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;12)


108/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Źródła i stan badań nad pograniczem kujawsko-krzyżackim w średniowieczu

Tytuł całości: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. / red. Kazimierz Grążawski

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega : 2003

Opis fizyczny: S. 191-198


109/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Dietrich von Brandenburg : administracja i polityczna działalność dyplomaty z gałęzi pruskiej zakonu krzyżackiego w drugiej połowie XIV wieku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 5-11

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


110/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Sposoby pozyskiwania informacji wywiadowczych przez urzędników krzyżackich w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411).

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 161-174

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


111/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Krzyżacka działalność wywiadowcza na Litwie i na Mazowszu w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411).

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 251-276

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


112/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: W odpowiedzi na uwagi Jana Gancewskiego.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 68 z. 4

Opis fizyczny: S. 199-201

Uwagi: W związku z recenzją książki "Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku"

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


113/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Dokument układu w sprawie przynależności dziesięcin ze wsi Markowo na Kujawach z 16 marca 1383 roku.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 185-191

Punktacja MNiSW: 1.000


114/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Pieczęcie urzędników krzyżackich jako źródło do badań nad funkcjonowaniem administracji terytorialnej w państwie zakonnym w Prusach w XIV i początkach XV wieku

Tytuł całości: Kancelarie krzyżackie, stan badań i prespektywy badawcze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork, 18-19 X 2001 / pod red. Janusza Trupindy.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2002

Opis fizyczny: S. 167-176, streszcz. niem.


115/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Rücktritte der Hochmeister des Deutschen Ordens im 13. und 14. Jahrhundert

Czasopismo: Beiträge zur Geschichte Westpreussens

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr. 18

Opis fizyczny: S. 35-47, streszcz. pol., ang.


116/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Czas powstania baliwatów-kamer wielkich mistrzów w Rzeszy a funkcjonowanie władztwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIV wieku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 287-292

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


117/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie i zakres władzy kapituł krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w latach 1309-1410.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 373-388

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


118/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Wyprawa armii krzyżackiej z Prus do Estonii w latach 1343-1344.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 495-501

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


119/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Urząd wielkiego mistrza w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach do 1410 r.

Czasopismo: Kwartalnik Prawa Publicznego

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 213-232

Uwagi: a


120/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Specjalni wysłannicy wielkich mistrzów do Prus i Inflant : przyczynek do funkcjonowania centralnych i terytorialnych organów władzy zakonu krzyżackiego w połowie XIII wieku

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne

Rocznik: 2000, 2002

Szczegóły: T. 48 z. 2

Opis fizyczny: S. 191-203, streszcz. niem.

Uwagi: Zeszyt spec.: Cursus mille annorum : prace ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu


121/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Kontakty komturów toruńskich z Żydami z Nowej Nieszawy w latach czterdziestych XV wieku.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 39-48

Punktacja MNiSW: 1.000


122/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Polowania wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w wójtostwie bratiańskim w XIV - początkach XV wieku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 67 z. 2

Opis fizyczny: S. 7-16

Punktacja MNiSW: 6.000


123/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Zmiany w sposobie funkcjonowania administracji terytorialnej w ziemi chełmińskiej pod panowaniem zakonu krzyżackiego w latach 1410-1422.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 67 z. 3/4

Opis fizyczny: S. 61-70

Punktacja MNiSW: 6.000


124/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Geneza i rozwój Nowej Nieszawy naprzeciwko Torunia do 1431

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 167-180


125/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 247 s., [1] k. tabl. złoż., il., mapy; streszcz. niem.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 226-239


126/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Pobyt dygnitarzy Zakonu Krzyżackiego z Rzeszy w Prusach a czas utworzenia baliwatów-kamer wielkich mistrzów w XIV wieku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 157-163, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


127/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Uwagi nad datacją Złotej Bramy kaplicy zamkowej w Malborku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 415-418

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


128/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preussen durch den Deutschen Ordens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts / Marc Löwener. Wiesbaden 1988.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 113-117

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


129/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na południowych obszarach Prus Górnych do 1410 r.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 3-27

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


130/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Pierwsze komturstwo ryńskie (1393-1397) : powstanie, rozwój terytorialny, likwidacja

Tytuł całości: Prusy, Polska, Europa, studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych : prace ofiarowane profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Janusza Tandeckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 211-229


131/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Przekształcenia administracyjne na południowo-wschodnich rubieżach państwa krzyżackiego w latach czterdziestych XIV wieku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 3-15

Punktacja MNiSW: 3.000


132/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie centralnych organów władzy Zakonu krzyżackiego w Prusach u schyłku XIV w.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 311-333

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


133/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu. T. 2: (1454-1510) / Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki. Warszawa 1998

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 64 z. 2

Opis fizyczny: S. 148-149


134/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Przeobrażenia centralnej władzy administracyjnej zakonu krzyżackiego w ziemi chełmińskiej w latach 1285-1410.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 64 z. 2

Opis fizyczny: S. 7-40

Punktacja MNiSW: 6.000


135/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Nothaft Jan (Johannes) (zm. po 1357), brat-rycerz w zakonie krzyżackim

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 185-186


136/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Kalb Albrecht (zm. po 1455), brat-rycerz w zakonie krzyżackim.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 130


137/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Rabe (Rawe, Rabno, Ravino, Rabnon, Rabenon, Raba) (zm. po 1255), brat-rycerz w zakonie krzyżackim, komtur toruński.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 210-211


138/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Rezygnacje z kariery wysokich hierarchów zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV wieku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 21-36

Punktacja MNiSW: 3.000


139/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Kryzys władzy w zakonie krzyżackim a problem obsady komturstwa pokrzywieńskiego w latach 1309-1320

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 21-31


140/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Trzy nieznane źródła dotyczące krzyżackich posiadłości na Kujawach na przełomie XIV-XV wieku

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 137-143


141/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246-1343

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1997

Opis fizyczny: 278, [2] s., 4 mapy; streszcz. niem.

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;87 z. 3)

Uwagi: Bibliogr. s. 269-273


142/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Krzyżacka polityka obsady administracyjnej nowo pozyskanych terytoriów na przełomie XIV-XV w.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 147-160

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


143/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: "Pampusch fere" : przyczynek do powstania i funkcjonowania nazwy miejscowej w średniowiecznym Toruniu.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 31-37

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


144/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Rola i znaczenie enklaw terytorialnych zakonu krzyżackiego na Kujawach w politycznych stosunkach z Polską w XIV-XV w.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 185-196

Uwagi: a


145/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej : katalog źródeł / red. Jadwiga Chudziakowa, Wojciech Chudziak. Toruń 1994.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 61 z. 2/3

Opis fizyczny: S. 85-87

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


146/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Przeprawa wiślana naprzeciw Torunia od połowy lat trzydziestych XIII wieku do 1466 roku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 61 z. 4

Opis fizyczny: S. 25-43

Punktacja MNiSW: 6.000


147/147


Autorzy: Jóźwiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. T. 1: (1251-1454) / Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki. Warszawa 1994.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 61 z. 4

Opis fizyczny: S. 130-132

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000